De duurzame missie

1997, het jaar van de laatste Elfstedentocht. De winter zat stevig in het zadel tijdens de jaarwisseling. Op enkele plekken in dit kikkerlandje ging het vuurwerk de lucht in bij een ijzige -17 graden Celsius. Halverwege januari viel voorzichtig de dooi weer in. Het is inmiddels vele winters geleden dat het aantal vorstdagen op twee handen te tellen zijn. Koude extremen komen minder vaak voor, wat toe te schrijven is aan klimaatverandering. Een nostalgische witte kerst lijkt er niet meer in te zitten.

Zonmaat wil onderdeel zijn van de energietransitie, omdat fossiele energiebronnen nadelen hebben. Het winnen ervan zorgt voor veel schade aan natuur en milieu. Het grootste en bekendste probleem is de uitstoot van CO2, waardoor ons klimaat verandert. In de afgelopen 130 jaar is de temperatuur gemiddeld met 1 graden gestegen. In Nederland is dat zelfs 1,7 graden Celsius. Hoe hoog de temperatuur verder zal stijgen, hangt af van de uitstoot van toekomstige broeikasgassen.

Crime scene investigation
Net als een detectiveverhaal heb je eerst een slachtoffer nodig, in dit geval de planeet aarde: er blijft meer warmte in de atmosfeer achter. Vervolgens heb je een methode nodig om erachter te komen hoe deze warmte niet ontsnapt aan de ruimte? Daarvoor heb je een aantoonbaar mechanisme voor nodig. Broeikasgassen zorgen voor dat mechanisme. Het zijn gassen, zoals koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer van de aarde met het vermogen om warmtestraling op te nemen. Hierdoor dragen de gassen bij aan het vasthouden van warmte en daarmee aan het verhogen van de gemiddelde temperatuur (het broeikaseffect). Zonder het broeikaseffect zouden wij niet op onze aarde kunnen leven, want dan was het gemiddeld –18 graden in plaats van gemiddeld +15 graden. Erg koud dus. Maar door ‘extra’ broeikasgassen wordt er geleidelijk meer warmte vastgehouden.  

Vervolgens heb je een ‘motief’ nodig. Waarom zijn er meer broeikasgassen in de atmosfeer? Wat is er gebeurd? Het antwoord is eenvoudig: CO2 is sinds de industriële revolutie (150 jaar geleden) met bijna 50% toegenomen en de toename komt mede door het verbranden van fossiele brandstoffen. Ambachtelijke en kleinschalige werkplaatsen groeide uit tot grote fabrieken en grootschalige industrie tijdens de revolutie. De ijzerproductie op grote schaal vormde het begin voor de nog steeds groeiende hoeveelheid van broeikasgassen.  

En ten slotte, het doorslaggevende bewijs. Het profiel (de golflengte) van de extra warmtestraling in de atmosfeer komt exact overeen met de extra CO2 in de atmosfeer. De CO2 veroorzaakt dus de gemeten warmte. Het laatste punt is wat ‘CO2’ op de plaats van het misdrijf zet. Dus met hoeveel °C stijgt de temperatuur? Als we de CO2-uitstoot drastisch weten te verminderen, warmt de aarde verder op met 0,9 tot 2,3 °C aan het eind van deze eeuw. Als we de uitstoot van broeikasgassen niet beperken, dreigt het aan het eind van deze eeuw 3,2 à 5,4 °C warmer te worden dan anderhalve eeuw geleden. Hoewel het niet dreigend klinkt als het kwik met enkele graden stijgt, heeft het wel grote gevolgen voor onze natuur en het milieu.

Gevolgen van klimaatverandering
Vooral arme, tropische gebieden zullen last krijgen van de klimaatverandering. Daar ontstaan bijvoorbeeld problemen door watertekorten, overstromingen, ziekten en slechtere oogsten. Dichtbevolkte kustgebieden en rivierdelta’s in arme landen zijn voornamelijk kwetsbaar. Dit zijn helaas landen die niet het geld en de technologie hebben om zich aan de klimaatverandering aan te passen. Hoewel er in Nederland ook gevolgen zullen zijn, zijn deze waarschijnlijk beter te beheersen. Hier wordt het weer extremer. In het voorjaar, najaar en de winter valt er meer neerslag. De rivieren en riolering kunnen bij hevige regenval het water niet meer goed afvoeren, waardoor er meer kans is op overstromingen. Daarnaast worden de winters zachter; het zal minder vaak vriezen. De kans op een Elfstedentocht is dus nihil. De winters in Nederland worden dus natter, terwijl de zomers juist droger en heter worden. Er zijn dus meer zomerse en tropische dagen.

Voorkomen is beter dan genezen
Hoe groot de problemen straks worden, hangt af van de maatregelen die we nemen. Bij Zonmaat denken wij dat voorkomen de beste oplossing is. In ons land schijnt genoeg zon om zelf groene energie op te wekken met zonnepanelen. Als heel Nederland (41.543 km2) zou worden ingericht voor de productie van zonnestroom, zou dat met bovengenoemde productiedichtheid tot wel 4.000 TWh (10% van de zon instraling) per jaar opleveren, ruim 30 keer het Nederlandse stroomgebruik. Wij geloven in een groen, evenwichtig Nederland en willen zoveel mogelijk huurwoningen voorzien van groene energie.

1 commentaar to “ De duurzame missie”

  1. […] Je helpt het milieu Zonmaat zet zich in voor de energietransitie voor een betere wereld. We hebben energie nodig voor onze welvaart en ons welzijn; om te leven, wonen en werken. We halen te veel energie uit kolen, olie en gas. Deze grondstoffen raken een keer op en de brandstof veroorzaakt klimaatverandering. Ten minste 60 procent van de uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt door energie. Bij Zonmaat geloven wij in een groen, evenwichtig Nederland en wij werken stap voor stap aan een duurzame toekomst met zonnepanelen. Help je mee? […]

You must be ingelogd to post a comment.